Thin content - baner.

Czym jest thin content i jak wpływa na SEO?

1. Czym jest thin content?2. Jakich treści oczekuje Google?3. Rodzaje niskiej jakości treści  3.1. Doorway pages, czyli strony przejściowe  3.2. Podstrony z automatycznie generowaną treścią lub ze zbyt małą ilością treści  3.3. Treści nieprzydatne z punktu widzenia czytelnika  3.4. Zduplikowany content  3.5. Zbyt duże nasycenie tekstów frazami kluczowymi (tzw. keyword stuffing)4. Jak zweryfikować thin content? …