Atrybut alt jest jednym ze znaczników występujących w języku HTML. ALT służy do wstawiania opisu alternatywnego w obrazkach wstawianych na stronę