CSS jest skrótem od Cascading Style Sheets i oznacza kaskadowe arkusze stylów. Jest to język, który służy do opisywania formy stron internetowych. Składa on się z listy reguł, które odpowiednio zapisane są interpretowane przez przeglądarkę, która wyświetla elementy w opisany sposób. Można powiedzieć, że wygląd stron internetowych i nie tylko zawdzięcza się właśnie CSS. Po co opracowano język CSS? Umożliwia on elastyczne zarządzanie formatowaniem elementów znajdujących się w dokumentach elektronicznych. Celem CSS było również rozdzielenie aspektu merytorycznego strony od sposobu jej prezentacji. Kaskadowe arkusze stylów pojawiły się od HTML 4 – wcześniejsze wersje nie umożliwiały obsługi materiału na zaawansowanym poziomie. CSS pozwala na to, aby nadać odpowiednie właściwości wszystkim znacznikom w dokumencie. Język ten został opracowany przez W3C (World Wide Web Consortium) – organizację zajmującą się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron, którą założył w 1994 Tim Berners-Lee.

Przykład CSS – tekst wyśrodkowany, font w kolorze zielonym:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
color: green;
text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Cześć!</p>
<p>Ten paragraf został sformatowany dzięki CSS.</p>

</body>
</html>

css co to jest