Link building oznacza szereg działań, które mają na celu zwiększenie liczby linków przychodzących do strony. Ma on za zadanie przeniesienie moc strony źródłowej na docelową, a tym samym zwiększenie pozycji strony docelowej.