Polityka cookie zawiera informacje dotyczące przesyłanych informacji przez stronę internetową, z której korzysta użytkowników i zapisywane na jego urządzeniu np. komputerze lub laptopie, z którego korzysta przeglądając daną witrynę. Same cookies składają się z wielu liter i cyfr, w których zaszyte są informacje niezbędne do tego, aby prawidłowo działała strona internetowa.