Przekierowanie 301 jest przekierowaniem adresu strony internetowej na inny adres, które zwraca kod 301. Oznacza on Moved Permanently, czyli trwałe przeniesienie. Najczęściej używa się go do tworzenia przekierowań z jednej wersji witryny na drugą np. z www oraz bez www na początku adresu.

Redirect 301