HTML jest skrótem od słów HyperText Markup Langugage. Jest to język znaczników, który używa się do tworzenia stron internetowych. Cechuje się on tym, że poza samym tekstem zawiera w sobie informacje, które go opisują. Dzięki niemu można dodawać do tekstu akapity, hiperłącza, nagłówki, czy formularze. Co więcej, język HTML określa to w jaki sposób tekst będzie wyglądał w przeglądarce internetowej. Dzięki językowi HTML możemy nadawać określone znaczenie semantyczne dla elementów treści (formularze, hiperłącza, akapity, nagłówki, listy itd. )

html co to jest