PPC to skrót od Pay Per Click jest to rodzaj systemu rozliczeniowego za reklamę. Opiera się on o model CPC, czyli Cost Per Click według, którego firma tworząca reklamę płaci tylko i wyłącznie, wtedy gdy ktoś w nią kliknie. Jest to model biznesowy, z którego korzysta Google Adwords.