Copywriting oznacza pisanie unikalnych treści na witryny internetowe oraz do materiałów reklamowych. Jest to zarówno tworzenie różnego rodzaju haseł, tekstów reklamowych, ale również pisanie i redagowanie artykułów, czy edytowanie ich. Obecnie, copywriting jest też nazwą zawodu, w którym dana osoba zajmuje się wyżej wymienionymi zadaniami. Bardzo często copywriting polega na tworzeniu unikalnych artykułów, które publikowane są na stronach internetowych.