IP nazywany również adresem IP. Jest to numer identyfikacji komputera lub serwera sieci. Służy on do prawidłowej komunikacji między różnymi urządzeniami. Występuje on w formie czterech licz, które oddzielone są od siebie kropkami np. 194.75.3.2. Warto też dodać, że adres IP może być zarówno stały jak i zmienny. Dynamiczne IP przypisywane jest do komputera za każdym razem, gdy łączy się on z internetem.