Redirect 301 to przekierowanie adresu strony internetowej na inny adres. Przekierowanie to zwraca kod 301, który oznacza Moved Permanently, czyli trwałe przeniesienie. Bardzo często używane jest w celu stworzenia przekierowania z jednej wersji strony internetowej na drugą np. z www na bez www na początku adresu i odwrotnie.

Redirect 301