UI, czyli User Interface jest to dziedzina projektowania, która specjalizuje się w interfejsach. Podczas korzystania z programów, aplikacji i stron internetowych, to właśnie interfejs jest najbliżej użytkownika. UI zajmuje się się tworzeniem wszystkich elementów, które wchodzą w interakcję z użytkownikiem. Wśród nich należy wymienić okienka, przyciski, galerie, widżety oraz pola tekstowe.

 

ui co to jest