Trust flow zapisywany też jest w formie skrótu – TF. Jest to jeden z parametrów narzędzia Majestic, który wyrażany jest w skali od 0 do 100. Określa on zaufanie wyszukiwarki do strony internetowej. Opiera się on na pozyskane linki, bowiem im narzędzie ma większe do nich zaufanie, tym przekłada się ono na zaufanie do naszej witryny internetowej.