Realny użytkownik nie jest tym samym czym unikalny użytkownik, choć zdarza się, że oba pojęcia są używane zamienne. Jest to błąd. Unikalny użytkownik odnosi się do sytuacji, w której liczone są tylko i wyłącznie unikalne wejścia IP. Natomiast taki schemat pomija możliwość, w której z jednego komputera (a co za tym idzie z jednego IP) korzysta kilka osób. Jeśli na przykład daną stronę internetową odwiedzi z jednego komputera pięć osób, to według wskaźnika realnych użytkowników – będzie ich pięć. Natomiast według unikalnych użytkowników – tylko jeden. Najprościej mówiąc, realny użytkownik jest to po prostu pojedyncza, fizyczna osoba. Oznacza to także, że Internauta, który przegląda daną stronę na kilku różnych urządzeniach (telefon, laptop, służbowy tablet), za każdym razem użytkownika traktuje się jako unikalny. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w sytuacji, kiedy na jednym urządzeniu mamy zainstalowanych kilka przeglądarek. Wtedy także każde wejście traktuję się jako odwiedziny unikalnego użytkownika. Liczbę odwiedzin na stronie można analizować za pomocą Google Analytics, wybierając “Przegląd” w panelu “Odbiorcy”.

 

Unikalny użytkownik Google Analytics.
Realny użytkownik a unikalny użytkownik.