Hiperłącze to odnośnik do innej podstrony w serwisie internetowej.